OM MIG

Undertecknad är bosatt i Göteborg och lägger en försvarlig del av min fritid på mitt investeringsintresse. Jag investerar såväl i noterade- som onoterade bolag.

Syftet med denna blogg är primärt att jag skall tvingas till noggranna analyser av de bolag där jag investerar, men också att torgföra mina analyser med syftet att någon som ser på bolaget annorlunda kan nyansera min bild.

Bloggen är emellertid tänkt endast för två av mina totalt fem portföljer: dels en portfölj för tillväxtbolag, dels portföljen för innehav där tillväxtbolagen dubblerats (den s.k. "gratisportföljen"). Den förra portföljen har ett kortsiktigt perspektiv (6-9 + 6 månader) och den senare portföljen har ett perspektiv på 5-10 år, men utvärderas i sin helhet vid halv- och helårsrapporterna.

Utöver detta engagerar jag mig på bloggen på sådana bolag som kandiderar för en plats i min tillväxtportfölj; den portföljen skall bestå av ungefär 5 bolag åt gången. Jag brinner alltså för att hitta kortsiktiga "klipp", som med tiden (5-10 års perspektiv) kan flyttas från min gratisportfölj, till min utdelningsportfölj - om den då passar där.